HKJ Radio

Stream

聽收音機,選擇你最鍾意嘅電台,並喺呢度搵到佢哋。 由主頁開始!

資料

HKJRadio是一個24小時網上電台,除了自家製作節目外,亦歡迎不同界別人士自行製作專題項目,然後交由HKJ代為轉播。節目主題多元化及富有本地色彩。

口號

我們的夢想電台

主要節目

  • 靈異粵語廣播劇
  • 無間斷音樂
  • 粵語單人小說劇場
  • 莎拉有約
  • 旅遊Go Go Goal
  • 衝動點唱

主要DJ

  • 莎拉
  • 張孝文
  • Kevin
  • 早利亞

聯絡方法

香港
顯示更多 顯示較少

所有評論